EGY IGÉNYES AUTÓSISKOLA A BELVÁROSBAN ÉS BUDAFOKON

VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK

Az alábbiakban megismerheted a képzési szerződéshez kapcsolódó általános feltételeket:

A beiratkozás feltételei, a beiskolázáshoz szükséges okmányok:

  • A személyi igazolvány alapján kitöltött, és aláírt jelentkezési lap
  • Legalább 8 általános végzettség, eredeti bizonyítvánnyal igazolva
  • Orvosi alkalmassági vélemény
  • Minimum 16 év 6 hónap  életkor (KRESZ vizsgára azonban csak 16 év 9 hónap életkorban, forgalmi vizsgára pedig 17 évesen lehet jelentkezni!)
  • Magyar állampolgárság, vagy bejelentett magyarországi lakóhely.

Az elméleti tanfolyam menete:

Az elméleti tanfolyam célja a sikeres KRESZ elméleti vizsgára történő felkészítés. A tanfolyam minimum  7 foglalkozásból (összesen 28 óra) áll. Ebből általában 16 óra KRESZ, 4 óra vezetéselmélet, 4 óra szerkezettan és 4 óra konzultáció. A tanórák 45 percesek.

A tantermi foglalkozások minimális száma miatt azok látogatása kötelező, a hiányzásokat be kell pótolni!

Ezen felül az elméleti tanfolyam e-learninges, azaz otthon tanulásos formában is teljesíthető. Ezt a beiratkozáskor kell eldöntetned.

A KRESZ vizsga helyszíne:

Bpest.  XI.  Petzval J.  u.  39. vagy Bpest. XIX. Vass G u. 2.-4.

Figyelem! Valamennyi vizsgára, valamint a vezetési órákra feltétlenül vidd magaddal az érvényes személyi igazolványodat (ha nincs meg, akkor az útleveledet), és ha van, akkor a meglévő vezetői engedélyedet! Az első KRESZ vizsgán kell bemutatnod az alapfokú iskolai végzettséget igazoló okiratot is.

A vizsgákról késni nem lehet!

A gyakorlati oktatás (vezetés) menete:

Sikeres KRESZ vizsgáról mihamarabb tájékoztasd iskolánkat személyesen a központi irodában, ahol kiválaszthatod leendő gyakorlati oktatódat. (Sikertelen KRESZ vizsga esetén a pótvizsgára akár a vizsgabizottságon, akár  irodáinkban jelentkezhetsz.)

A bejelentkezés és oktató kiválasztás után kérjük keresd meg oktatódat telefonon a továbbiak egyeztetése végett!  Ha a bejelentkezéskor még nem tudunk konkrét oktatót ajánlani, akkor az oktatód fog majd telefonon vagy e-mailben keresni. Amennyiben KRESZ-ből csak pótvizsgán felelsz meg, úgy számíthatsz arra, hogy a vezetés megkezdésére többet kell várnod.

A választható gyakorlati oktatók, illetve kocsitípusok listáját, az oktatók telefonszámát, valamint a gyakorlópályák pontos címeit, a váltási és vezetési vizsgahelyeket  irodánkban tekintheted meg.

A megbeszélt gyakorlati órák az esedékesség előtt 48 órával telefonon vagy személyesen iskolánkban lemondhatók. Ennek hiánya esetén, ha nem jelensz meg, 1 tanóra a Te károdra leírásra kerül! Késés esetében az oktató 15 percet köteles  rád várni, de az óra befejezésében ezt az időt figyelmen kívül kell hagyni. Ha az oktató késne, úgy Te is várj legalább 15  percet!

A váltási helyeket a különböző vezetési  feladatok sikeres végrehajtása érdekében az oktató határozza meg! Gyorsított vezetést elsősorban annak tudunk garantálni, aki délelőtt is ráér.

Amennyiben nem sikerül a vizsgád, úgy a pótvizsgák előtt legalább 2 foglalkozáson (4 óra) részt kell venned! Ennek hiányában iskolánk megtagadhatja a vizsgára jelentést!

Az első 9 levezetett óra előtt egy nap 2 órát, utána pedig 4 órát – egy óra szünet közbeiktatásával – lehet vezetni. Egy tanóra 50 perc!

Kérjük, hogy a későbbi viták elkerülése végett mindig pontosan írd alá a vezetési kartont!

A járművezetési gyakorlat kötelező minimális óraszámai:

9  óra alapfelkészítés (rutinpályán vagy gyér forgalmú úton)

14  óra városi vezetés

2  óra éjszakai vezetés

4  óra országúti vezetés

+ 1 óra  a forgalmi vizsga

Összesen a vizsgával együtt 30 óra. Illetve vizsgára jelentkezni csak legalább 580 km megtett távolság után lehet.

Egyéb tudnivalók:

A vezetői engedély kiadásának feltétele egy sikeres közúti elsősegélynyújtó vizsga.

A vizsgáztatást külön díjazás ellenében a területi Vöröskereszt szervezetek végzik. E vizsga ugyan nem jár tanfolyami kötelezettséggel, ennek ellenére  a Vöröskereszt az igényeknek megfelelően rendszeresen szervez felkészítő foglalkozásokat iskolánk tantermeiben, illetve biztosítunk egy online tanfolyamot is.

Ennek időpontjáról és díjáról kérjük időben érdeklődj irodáinkban!

Elsősegélynyújtó vizsga  alól  felmentést  kaphatnak  a  szakirányú végzettséggel, vagy vezetői  igazolvánnyal,  vezetői  engedéllyel  (pld. Sm,  A  kategória  stb.) rendelkezők!

A sikeres forgalmi vizsga után 4 munkanappal a vizsgán kapott vizsgaigazolást, valamint a sikeres elsősegélyvizsgáról szóló kártyát, a személyes okmányokkal és az orvosi alkalmassági véleménnyel együtt kell bemutatni az általad kiválasztott okmányirodában.

Kérjük, hogy a befizetésekhez kapcsolódó számlákat az irodában vedd át, vagy jelezd, hogy milyen címre, e-mail címre küldhetjük el!

Fontos címek, telefonszámok:

Kérünk, hogy reklamáció, panasz esetén először az iskolavezetőt keresd fel!

Iskolavezető: Pető Attila.  Félfogadása az alábbi helyen csütörtökön 15.00-17.00 között:

Ügyfélfogadás helye: VIII. Német u . 6.

A képzés szakmai ellenőrzését a KAV látja el. XI. Petzval J. u. 39.  Tel.: 371-3030

Amennyiben a képzés bármely fázisában úgy döntenél, hogy másik iskolánál kívánod folytatni tanulmányaidat, úgy a szerződésben leírtak betartása mellett az áthelyezési okmányokat 3 munkanap után adjuk ki.

 


TÁJÉKOZTATÓ

1. a képző szerv megnevezése, címe és telefonszáma:

Jogsiszoft Kft. Székhely: 1084 Budapest Német u. 6. fszt. 2.  Tel: 06-1-333-3323

Fantázianév: Jogsicentrum, Mosolyzóna; honlap: www.jogsicentrum.hu;  email: jogsicentrum@gmail.com

2. a cég formája:

Korlátolt Felelősségű Társaság

3. a cégbírósági bejegyzés száma:

01-09-917305

4. az iskolavezető neve:

Pető-Szendlay Attila  tel.: 06-1-333-3323, email: jogsicentrum@gmail.com

5. az ügyfélfogadó címe, telefonszáma, az ügyfélfogadás időpontjai:

1221 Budapest Kossuth L. u. 34.  06-20-985-5854  Ke: 10-14, Sze-Cs: 15:00-17:00

6. a telephelyek címe, telefonszáma: 

7. a tanfolyamra való felvétel módja:

B kategória, életkor:

16 és fél év, szükséges: személyi igazolvány, orvosi alkalmassági, legalább 8 ált. iskolai bizonyítvány. A beiratkozás személyesen lehetséges

8. az előírt egészségi vizsgálat:

B kategória, 1. csoport

9. a tanfolyamra történő felvétel és a vizsgára bocsátás feltételei, a vizsgaigazolás kiadásának a feltételei (elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzésére vonatkozó rendelkezések):

B kategória, életkor:

16 és fél év, szükséges: személyi, orvosi alkalmassági, legalább 8 ált. iskolai bizonyítvány.

KRESZ vizsga 16 és ¾ évesen, forgalmi vizsga 17 évesen lehetséges.

A sikeres forgalmi vizsga után a vezetői engedély az okmányirodákban igényelhető meg.

Ehhez szükséges egy közúti elsősegélynyújtó vizsgaigazolás, amely a Vöröskereszt által szerezhető be.

10. a tanuló által igényelt tanfolyam tantárgyai, a képző szerv által tartott óraszámok, az elméleti tanórák időtartama:

Elméleti tanfolyam 28 óra, napi 4 óra, azaz 7 foglalkozás. 16 óra KRESZ, 8 óra vezetéselmélet és 4 óra szerkezettan. Vagy e-learning.

A tanulónak 9 hónapon belül részt kell vennie egy KRESZ vizsgán, és 12 hónapon belül sikeres vizsgát kell tennie. Ennek hiányában az elméleti tanfolyam elévül, azt újra kell járnia.

A sikeres KRESZ vizsga 2 évig érvényes, eddig kell sikeres forgalmi vizsgát tennie. Ennek hiányában a teljes tanfolyamot meg kell ismételnie!

11. a járműhasználat, a választható típusok:

A gyakorlati oktatás kizárólag az iskola által biztosított járművön lehetséges. Típusok:

Seat Ibiza, Hyundai Matrix, Opel Meriva, Suzuki Ignis, Fiat Linea, Fiat Punto, VW Poló, Suzuki Splash

Az oktatók naprakész pontos listája iskolánkban található meg!

12. a hiányzás pótlásának módja:

A hiányzásokat be kell pótolni, erre az iskola igény szerint külön pótfoglalkozásokat szervez.

13. a tandíj összege,a  tandíj befizetésének módja, az ezért nyújtott szolgáltatások tételes tartalmának felsorolása, továbbá a megszerezni kívánt kategóriáihoz szükséges egyéb díjak:

Elmélet 44.000 Ft, vezetési óradíj: 5300 Ft. Pótóra: 5300 Ft. Vizsgadíjak ügyintézéssel 16.000 Ft, Tananyag, Edu-KRESZ felkészítő: 19.000 forint.

A fenti alapdíjakon kívül a speciális csomagárainkról, illetve egyéb kedvezményekről a beiratkozásnál érdeklődhetsz!

Elsősegély-nyújtási ismeretek tantermi tandíja 10.000 Ft, vizsgadíj 8500 Ft.

A díjakat iskolánk irodáiban személyesen, vagy átutalással lehet befizetni.

14. az egyes tantárgyak hallgatása és vizsgája alóli mentesítés feltétele:

B kategória esetén nincs felmentés.

15. a tanuló áthelyezés és a teljesített oktatásról szóló igazolás kiadásának módja:

Tanulói kérelem esetén az okmányokat az ügyfélfogadóban adjuk ki 3 munkanapon belül.

16. oktatási helyszínek címe:

Elmélet:

1084 Budapest Német u. 6. fszt. 2.  06-1-333-3323

1221 Budapest Kossuth L. u. 34.  06-20-985-5854

Gyakorlat:

Budapest főváros területe. Vizsgahelyszínek: XIX. Vass Gereben u. 2. XI. Budaörsi út, Virágpiac, Mogyoródi út.

17. a pótórák igénylésének módja, díja:

A szükséges pótórákat a gyakorlati oktatóval szükséges egyeztetni. Ennek díja: 5.300 forint/óra

18. az engedélyező hatóság megnevezése, címe és telefonszáma:

ITM 1082 Vajdahunyad u. 45.  06-1-814-1818

Fogyasztóvédelmi Hatóság. 1052 Budapest, Városház u. 7.

19. a vizsgázó jogai és kötelezettségei:

A vizsgázó jogosult a hatóság által visszaigazolt vizsgán megjelenni, és vizsgát tenni. A vizsgára érvényes személyi igazolvánnyal, valamint gyakorlati vizsgára vezetésre alkalmas állapotban köteles, pontos időben megjelenni.

20. a vizsgadíjak és azok megfizetésének módja:

KRESZ: 4600 forint, Forgalom: 11000 forint. A vizsgadíjakat az autósiskolához kell befizetni.

21. Egyéb előírások:

Nem magyar állampolgárok magyarországi tartózkodási hellyel kell, hogy rendelkezzenek.

Az iskola végzettséget a közlekedési hatóság felé kell eredeti okmányokkal igazolni, legkésőbb az elméleti vizsgáig.